centrumtargowe.com.pl

Strona poświęcona biznesowi i marketingowi.

Biznes

Wycena firm w sektorze nieruchomości

Wycena firm w sektorze nieruchomości

Wycena firmy działającej na rynku nieruchomości to złożone zagadnienie, które wymaga uwzględniania istotnych czynników i doboru odpowiedniej metody. Poniżej omawiamy, jakie aspekty wpływają na wycenę firmy nieruchomościowej oraz jakie metody szacowania wartości przedsiębiorstwa znajdują zastosowanie w tej branży.

Czynniki wpływające na wycenę firm z sektora nieruchomości

Wycena firmy z sektora nieruchomości powinna uwzględniać kilka czynników, od których zależeć będzie wartość przedsiębiorstwa. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich. 

Rodzaj nieruchomości

Na wycenę firmy z branży nieruchomości wpływa przede wszystkim typ budowanych przez nią nieruchomości. Wartość przedsiębiorstwa będzie różnić się w zależności od tego, czy są to nieruchomości mieszkalne, czy komercyjne.

Lokalizacja nieruchomości

Tak jak ważny jest rodzaj nieruchomości, nie bez znaczenia jest również ich lokalizacja. Firmy budujące nieruchomości w centrach miast czy punktach atrakcyjnych turystycznie, są wyceniane wyżej. 

Stan nieruchomości

Na wycenę firmy przełożenie znajduje również aktualny stan techniczny budynków oraz ich infrastruktura. Nowe, świetnie utrzymane budynki z licznymi udogodnieniami oznaczają wyższą wartość przedsiębiorstwa. 

Sytuacja na rynku

Nie bez znaczenia jest również ogólna sytuacja na rynku nieruchomości. W okresach boomu wartość firmy może utrzymywać się na wysokim poziomie, a obniżać się wraz ze spadkami na rynku.

Dochody i koszty

Równie ważne są również przychody osiągane przez wycenianą firmę oraz ponoszone przez nią koszty operacyjne. 

Metody wyceny firm z branży nieruchomości

Do wyceny firm nieruchomościowych stosuje się rozmaite metody, które należy dopasować indywidualnie do celu wyceny i rodzaju przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowana jest metoda porównawcza, w ramach której analizie poddaje się podobne firmy z tej samej branży. W tym przypadku wartość firmy opiera się na porównaniu transakcji. W metodzie dochodowej pod uwagę brane są przyszłe dochody, do których generowania zdolna jest firma. W tej sytuacji analizowane są prognozowane przepływy pieniężne. Zastosowanie znajduje również metoda kosztowa, w której wykorzystuje się koszty budowy nieruchomości oraz metoda kapitalizacji stawki zwrotu, w której wycena opiera się na przewidywanych zyskach z danej nieruchomości. 

Kiedy przeprowadzana jest wycena firmy z sektora nieruchomości?

Wycenę firmy z sektora nieruchomości stosuje się w różnych procesach inwestycyjnych, a także podczas fuzji i przejęć czy sukcesji. Przeprowadza ją się również w przypadku pozyskiwania kredytów i finansowania na kolejne projekty. 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij