centrumtargowe.com.pl

Strona poświęcona biznesowi i marketingowi.

Biznes

Rodzaje umów – umowa B2B

Rodzaje umów – umowa B2B

W ogłoszeniach o pracę bardzo często spotykamy się z określeniem: „współpraca w oparciu o B2B”, warto wiedzieć na czym polega ten rodzaj umowy i jakie korzyści przynosi ona dla obu stron.

B2B co to znaczy?

Współpraca w oparciu o B2b to nic innego jak współpraca oparta na innej umowie niż umowa o pracę czy skodyfikowane w Polsce umowy cywilnoprawne. Obie strony kontraktu w oparciu o ten model muszą być przedsiębiorcami, więc osobami, które świadczą usługi profesjonalnie. Warto nadmienić, że do podpisania takiej umowy wymagane jest zarejestrowanie swojej działalności, więc tylko legalnie prowadzone biznesy mogące wystawiać i przyjmować faktury mogą z tego korzystać. Z tego typu umów korzystają osoby, które chcą być wolne i nieskrępowane umową o pracę określającą wymiar godzin. Osoby, które wybrały to rozwiązanie, chwalą je za to, że można działać niezależnie i samemu organizować swój czas pracy. Warto nadmienić, że korzystać z tego mogą firmy istniejące już jakiś czas są na rynku, jak i te stworzone właśnie w celu współpracy B2B. Co oznacza ten skrót? Jest on pochodzenia angielskiego i oznacza business to business.

Umowa B2B – przyszłość umów?

Oczywiście istnieją wyjątki od reguły, że stronami muszą być przedsiębiorcy, ponieważ z tego modelu biznesowego korzystają również instytucje oraz inne organizacje takie jak stowarzyszenia czy fundacje. Główna zasada tego modelu jest prosta i wprost wyłącza z możliwości zawierania umów, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że rodzaje umów, które są skodyfikowane w polskim prawie, mają wiele ograniczeń, to właśnie dlatego wprowadzono ten system, który pozwala tworzyć kontrakty zgodnie z wolą obu stron. Co ważne, zakres B2B jest ogromny, ponieważ podpisać ten rodzaj umowy mogą kontrahenci, którzy otrzymują towar od dostawcy, jak i przedsiębiorcy wymieniający się technologiami lub know-how.

Kto korzysta z B2B?

Największą grupą osób, które korzystają z tego typu umowy, są producenci, którzy pełnią bardzo ważną funkcję w mechanizmie handlowym. Jak wiadomo producenci, niezależnie od tworzonych dóbr muszą mieć odpowiedni rynek zbytu. O rynek ten zadbać mogą dystrybutorzy prowadzący sklepy. Z uwagi na fakt, że B2B to stale rozwijająca się gałąź modelu biznesowego, podjęto decyzje o konieczności sklasyfikowania wielu aspektów. Wyróżnić należy dwa oddzielne rynki, które mogą posługiwać się tym rodzajem współpracy. Jest to rynek poziomy, zwany również horyzontalnym oraz rynek pionowy, czyli rynek wertykalny. Najważniejszy jest drugi rodzaj, ponieważ to w jego skład wchodzą producenci, hurtownicy oraz dostawcy, których współpraca jest kluczowa. B2B to również rozbudowanie współpracy pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw, którzy mogą porozumiewać się między sobą w prostszy sposób, a wszystko określone jest zapisami umowy. Pracownicy reprezentujący taką firmę, są podmiotami załatwiającymi sprawę, a nie po prostu osobami fizycznymi oddelegowanymi do pewnych zadań.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.